Vindavledare - För en god ventilation

Vid en korrekt utförd isolering av takfoten krävs det en vindavledare för att få till en effektiv ventilation så att fukten inte stannar kvar och orsakar skada på huset. Luftspalten som bildas för med sig fukten uppåt mitt takets nock och det är viktigt att man ser till att monteringen utförs på ett godkänt sätt. Den kalla luften som kommer in vid takfoten leds med andra ord uppåt och med ett konstant ventilationsflöde kan man slippa stora problem som annars fukt kan medföra.

Vindavledaren fyller en enkel men ack så viktig funktion i ett isoleringsarbete. Om man fuskar med just isoleringen kan det ge förödande konsekvenser, framför allt då dessa problem kan vara svåra att upptäcka i tid, och man har dessutom inte alltid koll på hur ventilationen fungerar förens det är försent. 

Isolera takfoten med smarta vindavledare 

Vindavledare består oftast av ny och återvunnen cellulosa, och påminner till stor del av kartong, eller wellpappskivor. Skärmarna finns i flera standardmått helt beroende på din takkonstruktion och det CC-mått som används. De är anpassade med förvikta kanter vilket underlättar arbetet med monteringen vid isoleringen. De vikta kanterna läggs dikt an mot takstolsbjälkarna och häftas fast med klammerpistol, snabbt och smidigt. Man bör vara noga med att vindavledarna monteras med rätt mått för att få ut en luftspalt på ca 20 mm mellan undertaket och vindavledaren. Monteras den med mindre avstånd så minskar man drastiskt effekten av ventilationen och riskerar att fukt bildas vid de trånga utrymmena. För att få till en längre ventilationsspalt kan man med fördel använda en luftspaltsskiva, även den är i samma material som är fuktavvisande och väldigt enkel att montera. Mer information om montering och nödvändiga verktyg finns att hitta via länken ovan.  

Posted in Hus & Bygg | Comments Off on Vindavledare - För en god ventilation