Aronsson Martina

Konstnären bor här Karlskrona / Blekinge län

Skapande i olika former har blivit ett naturligt inslag i mitt liv. Efterhand har intresset ökat. Där konsten är ett härligt sätt att utrycka, beskriva och skildra delar i ens liv.


Mitt utryck är spontant och fritt. Utifrån de tankar och upplevelser som väcks vid ögonblick och situationer i livet. Tillstånd och perioder vilka symboliseras av olika utryck i konst. Färger och former. Kommunicera det som ibland är svårt att beskriva i ord. För att få förmedla känslor och impulser till betraktaren. Eller enbart bli ett härligt motiv.

Jag är bosatt i karlskrona. 24 år gammal. Trivs att arbeta med olika kreativa former. Liksom skrivande. Dans och liknande. Där skapande är ett naturligt insalg i mitt liv.
Målandet har kommit att bli än mer viktigt för mig. Och tar idag ett större utrymme i mitt liv och fått mer betydelse och mening. Min önskan är att kunna fortsätta utvecklas som individ och genom konsten.


Dölj
Galleri av Aronsson Martina

Bortom verkligheten -

Bortom verkligheten

Teknik: Akryl

Bortom verkligheten - Teknik: Akryl -

Fritt spelrum -

Fritt spelrum

Teknik: Akryl

Fritt spelrum - Teknik: Akryl -

Växande magi -

Växande magi

Teknik: Akryl

Växande magi - Teknik: Akryl -

Bland den fria grönskan -

Bland den fria grönskan

Teknik: Akryl

Bland den fria grönskan - Teknik: Akryl -

Givande kommunikation -

Givande kommunikation

Teknik: Akryl

Givande kommunikation - Teknik: Akryl -

Synen på livet -

Synen på livet

Teknik: Akryl

Synen på livet - Teknik: Akryl -

Återföreningen -

Återföreningen

Teknik: Akryl

Återföreningen - Teknik: Akryl -

Evig kärlek -

Evig kärlek

Teknik: Akryl

Evig kärlek - Teknik: Akryl -

Pulserande Kaos -

Pulserande Kaos

Teknik: Akryl

Pulserande Kaos - Teknik: Akryl -

Ansikten av betydelse -

Ansikten av betydelse

Teknik: Akryl

Ansikten av betydelse - Teknik: Akryl -

Kvinnor i generationer -

Kvinnor i generationer

Teknik: Akryl

Kvinnor i generationer - Teknik: Akryl -