Fredriksson Lena

Konstnären bor här Sundsvall / Västernorrlands län


 Kontakta   

Tidigare utställningar och meritlista

Lena Fredriksson, född 1951, uppvuxen i Yrttivaara,
några mil utanför Gällivare.
Lena har provat på olika vägar för att uttrycka sig;
bildvävnad, hantverk gjorda av lera och vrakgods,
sömnad, teckning , akvarellmålning. Men fann till
sist att olja var det media som passade henne bäst.
Motiven är oftast hämtade från stadsmiljöer där årstidernas
och dygnets skiftningar finns med i hennes målningar
som ofta är klassade som fotografiska.
Lena är autodidakt, men genom textilt gymnasium, olika väv- och sömnadskurser har hon lärt sig mycket om komposition, form och färg.

Citat från ett inlägg av Curt Bladh fd Kulturredaktör på Sundsvalls tidning:
” Det är likt verkligheten men aldrig – som fotografiet – identiskt med den. Där finns detta förhållande
som är själva konsten – och konstnären. Ett sätt att se, att se genom ett temperament (som Zola sade om romanen), i sina nästan dokumentära stads- och landskapsskildringar är Lena Fredriksson själv närvarande: ingen ser dem och ingen återskapar dem i bild på samma vis.
Det är verklighetens undertext hon målar i sina bilder, även när hon kan tyckas skildra verkligheten sådan den är. Men den är aldrig så tydlig som när den återskapas, i konst, i dikt.
Det är vad Lena Fredriksson gör i sina bilder. Att se dem är att se mer än vad de återger: det som inte syns i verkligheten.”

Utställningar :
Samlingsutställning på Skönsbergspassagen, Sundsvall -03 -04 -05
Q-lagret, Sundsvall, 2003
Galleri Ljungan, Sundsvall, 2004
Lions konstrunda, Sundsvall, 2005
Mollbrinks Konsthandel, Uppsala, 2006, 2008, 2013, 2016
Gällivare museum, Gällivare, 2008
Galleri Lilja, Stockholm, 2009 och 2010

Kommande:
Galleri Granen, Sundsvall 2017Konstnärliga Uppdrag:
Dokumentation över miljöer i Malmberget för LKAB;
i form av ett tjugotal oljemålningar.

Stipendier:
Stipendie på 10.000 kr ur Martin Isakssons stipendiefond, Gällivare,2006.


Dölj
Galleri av Fredriksson Lena

Övre Sloittsgatan -

Övre Sloittsgatan

Pris: Finns hos Mollbrinks Konst i Uppsala
Teknik: Oljemålning

Övre Sloittsgatan - Pris: Finns hos Mollbrinks Konst i Uppsala -Teknik: Oljemålning -

Under broarna - Dombron -

Under broarna - Dombron

Pris: Finns hos Mollbrinks Konst i Uppsala
Teknik: Oljemålning
Storlek: 65x50

Under broarna - Dombron - Pris: Finns hos Mollbrinks Konst i Uppsala -Teknik: Oljemålning -Storlek: 65x50