Toivonen Esa

Konstnären bor här Falkenberg / Hallands län

Esa Toivonen
Född 1961 . Verksam som konstnär sedan 80-talet.Utställningar i Gävleborgs och Hallands län samt Stockholm
/Born 1961 Exhibitions in Gävleborg ,Halland and in Stockholm.Sweden


Född 1961 i Ovansjö, uppväxt i Gästrike-Hammarby. Verksam som konstnär sedan 80-talet. Esa Toivonen har erhållit ett flertal stipendier.

Konstnären har haft flera uppmärksammade separata utställningar i Sandviken, (bl.a. I Sandvikens konsthall), Gävle och Stockholm samt deltagit i jurybedömda samlingsutställningar i Gävleborgs län (Länskonsten).
Offentlig utsmyckning i Staffans kyrka, Gävle (Via Dolorosa) 1999. Utställningen visas årligen under fastetiden. Esa Toivonen är även representerad i i Länsmuseets, Sandvikens- och Gävle kommuns samlingar.
Inspirationsresor till Mexiko och Mellanöstern och till flera europeiska länder, däribland ettårig vistelse i München och tre månaders vistelse i Provence.
Esa Toivonen är numera bosatt i Halland där han är med i Ekomuseum Nedre Ätradalen.

Born 1961.The artist had several separate exhibitions in The state of Gävleborg ,the state of Halland and in Stockholm.Represented in the museum of Gävleborg(Länsmuseet),The councils of Gävle and Sandviken
Travels in Mexico and Middle East.Longer stays in Munich, Germany and Provence. France

Esa Toivonen lives for the moment in the state of Halland.Sweden


Dölj
Galleri av Toivonen Esa

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 2500 kr/ 388 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 42 x 59,5 cm

Pris: 2500 kr/ 388 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 42 x 59,5 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 2500 kr/ 388 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 42 cm x 59,5 cm

Pris: 2500 kr/ 388 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 42 cm x 59,5 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 2500 kr/ 388 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 42 cm x 59,5 cm

Pris: 2500 kr/ 388 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 42 cm x 59,5 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700 kr/ 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr/ 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700 kr/ 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr/ 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700kr/ 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700kr/ 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700 kr / 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr / 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700 kr / 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr / 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700 kr / 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr / 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - digital print

Pris: 1700 kr / 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr / 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700 kr / 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr / 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - Digital print

Pris: 1700 kr / 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5 cm x 42 cm

Pris: 1700 kr / 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5 cm x 42 cm

 - Giclée fine art - didital art

Pris: 1700 kr / 264 usd
Teknik: Digital bild
Storlek: 29,5cm x 42 cm

Pris: 1700 kr / 264 usd -Teknik: Digital bild -Storlek: 29,5cm x 42 cm